Voorwoord

De mens is onlosmakelijk met de aarde verbonden. We zijn van haar afhankelijk, maar we hebben ook een niet te miskennen impact op haar. Sinds mensenheugenis probeert de mens aarde en klimaat te begrijpen en te beheersen. Voor onze veiligheid en succes. Vandaag is dat niet anders, maar we hebben nu wel nieuwe kennis en technieken tot onze beschikking. De opleiding Geo Media & Design is gericht op het gebruik van data en innovatie om de aarde en onze impact op haar beter te begrijpen en beter te managen zodat we een duurzame samenleving voor onszelf kunnen bouwen. Voor een hogeschool die zich tot doel gesteld heeft groene veranderaars op te leiden is Geo Media & Design een belangrijke opleiding met groeiperspectief.

Het succes van de nieuwe uitstroomrichting Aarde & Klimaat laat zien dat zowel studenten als het werkveld staan te springen om een opleiding als Geo Media & Design. Het is dan ook met trots, toewijding en plezier dat het docententeam achter de opleiding werkt aan constante verbetering van het curriculum. Het proces van zelfevaluatie en heraccreditatie vormt daarbij een belangrijke mijlpaal waarmee successen gevierd kunnen worden en verbeterpunten geconcretiseerd.

Voor u ligt het zelfevaluatierapport ten behoeve van de heraccreditatie van Geo Media & Design. Alle opleidingen in het hoger onderwijs worden elke zes jaar beoordeeld door een panel van onafhankelijke deskundigen. Deze beoordeling vindt plaats in vergelijkend perspectief met verwante opleidingen en aan de hand van elf standaarden uit het NVAO beoordelingskader. 

Bij het opstellen van dit rapport zijn zowel pareltjes als verbeterpunten aan het licht gekomen. Als lerende organisatie kunnen we dat alleen maar toejuichen, omdat het in alle gevallen de groei en verbetering van de opleiding ten goede komt.

Almere, april 2024

  • Mevrouw S. Bantvawala MSc. MEd. (coördinator kwaliteitsmanagement en eindredactie)
  • De heer Ing. Peter Kaspers MSc. (kerndocent major Geo Media & Design)
  • Mevrouw drs. Cheryl Van Kempen (studieleider en kerndocent major Geo Media & Design)
  • De heer dr. Jeffrey van Lent (kerndocent major Aarde & Klimaat)
  • Mevrouw dr. L. Nol (team- en studieleider major Aarde & Klimaat en hoofd praktijkleren)
  • Mevrouw Karin Wilterdink-Molenaar MSc. (studieleider en kerndocent major Aarde & Klimaat)


Scroll to Top