Titelblad

“De samenleving staat voor grote maatschappelijke vraagstukken als de groei van de wereldbevolking, migratie naar de steden en klimaatverandering. Dat roept indringende vragen op over natuur, leefbaarheid, voedselvoorziening en -veiligheid, water, bodem en energie. Om daarop antwoorden te formuleren, zijn goed opgeleide mensen nodig die initiatieven ontplooien en voorlopers willen en kunnen zijn om betekenisvolle oplossingen aan te dragen voor de toekomst.”

 Instellingsplan van Aeres Hogeschool 2020-2024

Scroll to Top